خیابان ستارخان - روبروی ولیعصر - ساختمان خضرا - طبقه ۳ - واحد ۳۵
۴۷۸۷ ۳۶۲۸ ۷۱ ۹۸+
info@sepehrdanesh2.com

موسسه اعزام دانشجو کامیاران سپهر دانش

شماره ثبت : ۲۵۷۸

اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص بورسیه تحصیلی کشور مجارستان 2020-2019

نظـر بـه اقـدامات بعمـل آمـده،  بنیاد بورس دولت مجارستان با اعطای تعدادی بورس در مقاطع تحصیلات تکمیلی (ترجیحاً دکتری تخصصی Ph.D) برای سال تحصیلی 2020-2019 موافقت نموده است. بر این اساس علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی

www.stipendiumhungaricum.hu

نسبت به ثبت نام در رشتـه ها یی که در دانشگاه های مـورد تائیـد وزارت متبوع ( لیست آن در سایت مرکز خدمات آموزشی وجود دارد)،  حداکثر تا  تاریخ 15 ژانویه سال 2019 برابر با 25 دی مـاه 1397 اقـدام نماینـد.

 شایان ذکـر است پس از ثبت نـام در سـایت مذکـور، ضـروری است متقـاضیان فـرم های پیـوست را تکمیـل نمـوده و بـه آدرس پست الکتـرونیـک  eda@behdasht.gov.ir تا پایان وقت اداری مورخ 25 دی 97 برابر با 15 ژانویه 2019 ارسال نمایند.

بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر به هیچ گونه درخواستی ترتیب اثـر داده نخواهـد شد و این ثبت نـام به منـزله ثبت نام اولیـه می باشد و ارزیابی و تائید نهایی پذیرش متعاقباً اعلام خواهد گردید.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top